Medlemsbetingelser for Loyoga

d. 17 november 2019


Medlemskabet

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og LoYoga, CVR: 39328577. Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer skal øjeblikkeligt meddeles til LoYoga.


Ændringer

LoYoga forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud, hold, priser, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på LoYoga´s hjemmeside.


Betaling

Ved oprettelse af medlemskab, forudbetales der for klip/kreditter som bruges ved deltagelse på hold eller ved behandling.


Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år kan medlemskab kun opnås hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens vegne. Oplysning om dette skal ske ved tilmelding i besked felt.   


Helbredstilstand og personskade

Al træning, hold deltagelse og behandling sker på eget ansvar. Alle førstegangs trænende eller behandlende skal konsultere en instruktør/behandler, inden træningen eller behandling påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos LoYoga. LoYoga tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, medlemmers eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.


Værdigenstande

LoYoga bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade af medlemmernes ejendele.


Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af LoYogas der skal følges.


Brug af Klip & Behandlinger

Det er muligt at booke tid til Yoga behandling 2 måneder ud i fremtiden.

Booket tider kan ændres og/eller annulleres op til 3 timer før hold/behandling starter.

Ved annullering mindre end 3 timer før hold/behandling starter bliver Klip/Kreditter ikke refunderet.

Ubrugte Klip/Kreditter refunderes ikke når gyldighedsperiode udløber.

Ubrugte Klip/Kreditter kan ikke overføres til andre medlemmer.

Klip/Kreditter vil blive refunderet hvis LoYoga aflyser hold/behandling.


Induviduel Nada behandling

Afbud til Induviduel Nada Øreakupunktur eller ændring af tid, skal ske senest 24 timer før behandlingen. Udeblivelse uden afbud eller afbud mindre end 24 timer før behandling, afregnes med fuld takst.


Akupunktur behandling

Afbud til Akupunktur eller ændring af behandlingstid skal ske senest 24 timer før behandlingen. Udeblivelse uden afbud eller afbud mindre end 24 timer før behandling, afregnes med fuld takst.


Udelukkelse af medlem

LoYoga kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige ubrugte Klip/Kreditter.


Ændring af medlemsbetingelser

LoYoga kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på LoYogas's hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab.


Fortrydelsesret

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug. Hvis startdato ligger inden for de 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.


Medlembetingelsernes omfang

Ovenstående - samt accept af at træning & behandling sker på eget ansvar - gælder for alle medlemmer i LoYoga dvs. for holdtræning, privattimer, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til LoYoga relaterede aktiviteter.


For yderligere oplysninger om priser henvises til LoYogas hjemmeside - www.LoYoga.dk